Produktionsskog 28 ha NV Höör

Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 28,5 ha i Hallaröd utanför Höör. 25 ha skog, 2 ha bete med tillstånd för plantering av gran och 1 ha väg. Skogen med ett virkesförråd om ca 5 500 m³sk, mestadels gran. Högproduktiva marker i sydsluttning med en medelbonitet om 10,1 m³sk/ha och år. Mycket god tillgänglighet för transporter med skogsbilväg på bommad väg. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.

Pris: Anbud senast 2021-10-01