dji_0001_r_r1
dji_0002
dji_0031
dji_00571
dsc058341
dsc058441
dji_0044
dsc058521
dsc058701
dsc058741
dji_0028
dsc058831
dsc059101
dsc059231
dsc059251
p10004241
dji_0055
p10004401
p10004461
p10004481
dji_0032
p10004591
p10004741
p10004771
p10004791
p10004861
p10004951
p10005021
p10005061
p10005151
p10005221
p10005261
p10005301
p10005341
p10005451
p10005501
p10005661
p10005691
p10005721
p10006151
p10006191
p10006411

Skogsegendom 189 ha Lagerfors

På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Skara Stifts. Säljs stor obebyggd skogsegendom med fin arrondering i ett sammanhängande skifte 5 km sydsydost om Lagerfors. 151,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 20 700 m³sk bestående av tall, gran och lövskog. Bonitet om 6,8 m³sk/ha. Jaktmarker med god tillgång på klövvilt.

Pris: 14 900 000 kr/hbj, bud senast 2021-09-22