Skogsfastighet 74 ha i Klippan

F d Domänfastighet i ett samlat skifte om 74 ha i Hyllstofta mellan Klippan och Perstorp.
Virkesförrådet är bedömt till drygt 10 000 m³sk med 65% barr, 35% löv och ädellöv i mestadels
stora bestånd. Fastigheten är byggnadsfri. God tillgänglighet för transporter med skogsbilvägar
och vändplatser. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.

Prisidé: 9 500 000 kr, bud senast 2022‐08‐30