Skogsgård Blomstermåla

Skogsgård strax utanför Blomstermåla. Fördelade på fem olika skiften. Närhet till skola, affärer och övrig service. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna totalt areal uppgår till133 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 17 900 m³sk enligt skogsbruksplan. Medelboniteten är 6,7 m³sk/ha och år.


Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2021-05-07