Nelia Mårtensson

Nelia Mårtensson är utbildad redovisningsekonom och har arbetat i branschen i ca 6 år. Tidigare anställd på redovisningsbyrå i Lund med aktiebolag som huvudinriktning. Äger jordbruk.

Telefon: 0415 - 124 50
Mobil: 072-518 28 85
E-post: nelia.martensson@skogochlantbruk.se