Skogsfastighet 63 ha Perstorp

Obebyggd skogsfastighet i Månstorp några km norr om Perstorp. Produktiv skogsmark om 56 ha med virkesförråd om ca 7 900 m³sk samt 4 ha åker/betesmark. Medelbonitet 7,3 m³sk/ha och år. God jakt på bl. a älg, rådjur och vildsvin.

Prisidé: 5 500 000 kr, anbud senast 2020-06-11