Mindre Skogsgård
Mindre virkesrik skogsfastighet belägen mellan Oskarshamn och Ishult. Fastigheten omfattar 31,2 ha enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är uppskattat till 4 537 m³sk och en bonitet 5,4 m³sk/ha & år. Bostadsbyggnad på fastigheten är väl underhållen.
SÅLD/KÖPT!

Tillväxtfastighet 43 ha Örkelljunga
Byggnadsfri skogsfastighet om 43 ha 12 km nordöst om Örkelljunga. 39 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 1 900 m³sk. God tillgänglighet med markvägar, vändplatser och närhet till allmän väg. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 98 ha
Skogsfastighet om totalt 98 ha, ca 4 km nordväst om Oskarshamn. 89 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 000 m³sk. Bonitet om 6,1 m³sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård
Strax utanför Oskarshamn ligger Århult 1:20, en skogsgård om ca 69 ha. Här finns även en bostadsbyggnad med tillhörande tomt som utgör en egen fastighet, Århult 1:38. Möjlighet finns att köpa dessa tillsammans eller var för sig. Virkesvolym ca 10 600 m³sk. Jakt och fiskerätt står fri för köparen. Egen väg från landsvägen fram till mangårdsbyggnaden.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet på ö Holsljunga 4 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen på en ö mellan Svenljunga och Ullared. Lång strand och fiskerätt i Holsjön. Produktiv skogsmark ca 3,8 ha med virkesförråd om ca 1 200 m3sk. Bonitet, ca 9,1 m3sk/ha. Jakträtt på älg, kronhjort, vildsvin, rådjur mm
SÅLD/KÖPT!


Hästgård på stillsamt läge nordväst Höör
Gård med anor från 1850 i Södra Hultarp 15 km nordväst om Höör. Rejält bostadshus med högt i tak om 7 rum och kök med stor trädgård. Källare del av och kallvind med möjlighet att inreda. Äldre stall med loge samt garage och carport. Fantastisk natur med flera naturreservat, strövområden, sjöar och ridmöjligheter i närheten. Ca 3 ha åker och 1 ha övrig mark. Centralt läge i Skåne för snabb pendling till stadsregionerna i området.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård 51 ha Emmaljunga
Gård med egen uppfartsväg norr om Emmaljunga. Charmig gårdsbild med bostadshus, stallbyggnad, vedförråd och gäststuga. Ca 43 ha skog med ett virkesförråd om 3 700 m³sk. 2 ha åker och 4 ha bete. Jakt på bl a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT

Stall Forsgård, Klippan
Hästgård om knappt 3 ha på mycket naturskönt läge och längst ut på väg gränsande till
Söderåsens nationalpark. Bostad om 4 rum / kök högst upp på kulle i ljus, modern stil och
med vinkelbyggt gästhus. Stort trädäck med jacussi och inglasat lusthus om 30 kvm där
man bor invid och har utsikt över Klövabäcken med damm och nationalparkens gröna
hav av äldre bok och ek i backarna uppför åsen. Proffsanläggning för upp till 23 hästar
med bl a stall/loge, tre utestallar, belyst ridbana, skrittmaskin och ridhus med läktare.
SÅLD/KÖPT

Mindre gård/fritidsboende Perstorp
Gård/fritidsfastighet på naturskönt läge i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp om två rum och kök från 1850-talet, renoverat till modern standard 2016, och häststall/loge. Till fastigheten hör mysigt undantag om 50 kvm.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 59 ha norr om Hörby
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 59 ha i Hagstad norr om Hörby. 47 ha skog och 11 ha åker/bete fördelat på tre skiften. Skogen med ett virkesförråd om 8 300 m³sk. Vacker och fridfull natur långt ifrån större vägar och järnvägar. Fastigheten kan eventuellt förvärvas i delar.
SÅLD/KÖPT

Holsljunga Årekulla 11 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen mellan Svenljunga och Ullared. Lång strand och fiskerätt i Holsjön. Byggnadsfri. Skogsmark ca 5,7 ha med ca 1 300 m3sk. Åker och bete ca 5,4 ha. Jakt på älg och kronhjort mm.
SÅLD/KÖPT!

Fritidshus och skog Tjörnarp
Skogsfastighet om 3,6 ha i anslutning till Tjörnarps samhälle. Virkesförråd ca 660 m3sk. Enklare fritidshus med renoveringsbehov. Kommunalt VA. Fastigheten har samfälld del i Tjörnarpssjön.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 63 ha Perstorp
Obebyggd skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Produktiv skogsmark om 56 ha med virkesförråd om ca 7 900 m³sk samt 4 ha åker/betesmark. God jakt på bl. a älg, rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT

 Nio hyresfastigheter Värnamo Rydaholm
 Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41
 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd. Hyresvärde (2019) 2 667 767 
 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.
 SÅLD/KÖPT

Skogsfastigheter nära Blomstermåla
Skogsfastigheter med närhet till Blomstermåla. Fördelade på åtta olika skiften. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna är på totalt ca 51 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 5300 m³sk enligt skogsbruksplan. 
SÅLD/KÖPT

Produktionsskog 54 ha, Knäred
Välskött skogsfastighet om 54 ha i Jonsnahult 10 km norr om Knäred. Ca 51 ha skog och 3 ha skogsimpediment. Virkesförråd om ca 4 300 m³sk, medelbonitet om 7 m³sk/ha och år. Gräns till natursköna Krokån. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT

Jordbruksarrende ca 79 ha
Jordbruksarrende med tillhörande byggnader och jord. Ca 79 ha åkermark beläget i anslutning till Timmernabben. Utbjudes under ett 5-årigt arrendeavtal.
UTARRENDERAD

Produktionsskog 28 ha nordväst Höör
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 28,5 ha i Hallaröd utanför Höör. 25 ha skog, 2 ha bete och 1 ha väg. Högproduktiva marker i sydsluttning med en medelbonitet om 10,2 m³sk/ha och år. God tillgänglighet för transporter med skogsbilväg och vägbom.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet öster om Vimmerby
Skogsfastighet om 31 ha varav 28 produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre olika skiften och har ett uppskattat virkesförråd på 2 176 m3sk. Boniteten har uppskattats i skogsbruksplan till 5,9 m3sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT

Skäppetorp
Strax utanför Kristdala ligger denna skogsgård med en areal om ca 17 ha. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader i bra skick. Åkermarken uppgår till ca 3,6 ha. Virkesvolym uppgår till ca 1900 m³sk.
SÅLD/KÖPT

Mindre skogsfastighet nordost Örkelljunga
Virkesrik lövskogsfastighet om ca 4 ha i Sonnarp strax nordost om Örkelljunga. Till fastigheten hör två ekonomibyggnader. 3 ha produktiv skogsmark med mestadels äldre lövskog såsom björk och al.
SÅLD/KÖPT

Skogsegendom 258 ha Osby
Byggnadsfri skogsegendom på tyst läge i Norra Duvhult strax norr om Lönsboda. 253 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 25 350 m³sk och en medelbonitet på knappt 7 m³sk/ha och år. 83 % barr samt bra bilvägnät och god arrondering. Jakt på bl a vildsvin och älg.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastigheter söder om Vena
Skogsfastigheterna är på ca 51,4 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 4399 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 154 m³sk första växtsäsongen. Bonitet 6,2 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT

Skogs-/hästgård utanför Vena
Utanför Vena ligger Hultsfred Tälleryd 2:6. Fastigheten kan köpas i sin helhet, alternativt i två olika skiften, jord- och skog samt hästgårds-skifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till ca 67 ha totalt. Virkesförrådet har uppskattats till ca 6900 m³sk. Undervåningen på bostadshuset är helt nyrenoverad.
SÅLD/KÖPT

Hästgård strax utanför Virserum
Välkommen till Totemåla, en mindre fastighet om 7,7 ha varav 5 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder ett mycket trevligt läge och huset har stor potential. Skogsmarken håller ett virkesförråd om ca 1 378 m³sk och en bonitet på 7,5 m³sk/ha & år.
SÅLD/KÖPT

Mindre Hästgård i Djursdala
I vackra Djursdala ligger en mindre hästgård om ca 3,25 ha. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ladugård. Fastigheten kommer styckas av från nuvarande fastighet. Ca 15 minuter bilväg till Vimmerby.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård
Mellan Alstermo och Alsterbro ligger denna skogsgård om ca 69 ha. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ek.byggnader i bra skick. Virkesvolym 13 300 m³sk. Jakt- & fiskerätt står fri för köparen. Enskild väg från landsvägen förbi gårdscentrat och ner till skogen.
SÅLD/KÖPT

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 5:1. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 63 ha med 42,5 ha skog och ca 2,8 ha inäga. Jakt och fiskerätt följer fastigheten.
SÅLD/KÖPT

Gård 53 ha Kölleröd, Hörby
Lantgård med trivsam gårdsbild på högt och fritt läge ca 12 km sydöst om Hörby. Bostadshus från 1930-talet med enklare standard. Stall/loge och maskinhus med garage och förrådsutrymmen. Åkermark ca 20 ha, betesmark ca 26 ha och skog ca 5 ha med 1 250 m³sk. Jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT !

Skogsfastighet Backaryd 68 ha
Skogsfastighet norr om Ronneby. Produktiv skogsmark med god växtlighet om ca 66 ha med virkesförråd om ca 8 000 m3sk. Bonitet, ca 8,7 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 5 900 m3sk. Jakt på älg, kronhjort, vildsvin, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Gård 8 ha Oderup, Hörby
Gård på fritt läge i Oderup ca 12 km söder om Hörby. Bostadshus om 124 kvm med inredningsbar kallvind. Stall/loge. Maskinhall från 2001 om 510 kvm. 6 ha åkermark (jordklass 6), varav 0,8 ha åkermark på egen fastighetsbeteckning, och 2 ha skog. Den öppna marken är utarrenderad tom 2023.
SÅLD/KÖPT!

Åker- och betesmark 13 ha Hörby
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Tollstorp ca 15 km söder om Hörby. 7 ha åkermark och 6 ha betesmark. Åkermarksklass 6 enligt Länsstyrelsens jordklassificering. Det finns ett jordbruksarrende tom 2023. Jakt på bl. a rådjur, vildsvin och hjort.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet om 108,9 ha i Nybro
Bölemåla 1:7 är beläget nordöst om Alsterbro i Nybro kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 108,9 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 8 917 m3sk. Skiftet har en bonitet 5,9 m3sk/ha enligt skogsbruksplan.
SÅLD/KÖPT!

Skog och mark Växjö
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 7 km söder om Växjö. Produktiv skogsmark ca 38 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Impediment och f.d. torvtäkt om ca 51 ha. Två jakträttsbevis i gemensam älgjakt. Enskild jakt på vildsvin, rådjur mm. Fiskerätt i Tegnabysjön.
SÅLD/KÖPT!

Skogsegendom Åseda 222 ha
7 km öster om Åseda. Totalt ca 222 ha mark varav ca 176 ha skog och ca 27 ha inägomark. Virkesförråd ca 27 800 m3sk, inkl. årets tillväxt. Äldre byggnadsbestånd. Välskött skog med relativt jämn åldersklassfördelning, bra vägnät. Jakträtt på bl.a. älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet Vislanda 46 ha
Belägen mellan Växjö och Älmhult. Huvudsakligen yngre granskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 45,7 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Bonitet, ca 6,2 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Älghult Södregård 43 ha
Skogsfastighet nära Älghult samhälle. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 40 ha med virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Bonitet 7,5 m3sk/år. Inägomark ca 3 ha. Gräns till Lillån samt egen jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogs- och hästgård norr om Fagerhult
Norr om Fagerhult ligger fastigheten Fögeberg 2:3 som är indelad i två skiften, skogs- och hästgårdsskifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till 73 ha totalt varav 53 ha skog och 17,3 ha inäga. Bostadshus, stall och paddock.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsägd Skärgårdsfastighet
Unik fastighet vars totala areal uppgår till 50,2 ha. På fastigheten finns 21 strandtomter med byggnader. Man kan ta sig till fastigheten med bil eller båt. Fastigheten har eget vatten. Fastigheten ägs av en juridisk person vilket medger juridiska personer som köpare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet väster om Kalmar
Lövshult är beläget strax väster om Tvärskog i Kalmar kommun. Skiftets totala areal uppgår till ca 43 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 6 350 m³sk varav 3 000 m³sk utgörs av S2 skog. Fastighetens bonitet uppgår till 5,7 m3sk/ha enligt skogsbruksplan. Inga byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheter nordväst om Fagerhult
Skogsfastigheten är på ca 39 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 8 074 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2018 är tillväxten ca 280 m³sk. Bonitet 8,3 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT!

Gård med vackert läge vid sjö
En väl arronderad skogsfastighet med vackert beläget boende. Gårdscentrat med utsikt över Skälssjön. Betesmarker ligger runt byggnaderna omgivet av ca 100 ha skogsmark. Total areal 123 ha. Virkesvolym ca 16 200 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Bragnum 6 km söder om Floby. Ca 19 ha mark, ca 12 ha skog, ca 6,5 ha inägomark, enligt skogsbruksplan. Bostadshus om 3 rum o kök, 58 kvm, bv. och ett vindsrum, ateljé på ovanvåningen. Ladugårdsbyggnad, stall, högt till tak, höskulle, loge och vagnslider. Svagt kuperade brutna marker. Kräftfiske. Jakträtt. Viltslag bl.a. älg, rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!