Jordbruksmark 29 ha Brandstad

Byggnadsfri jordbruksfastighet i Brandstad 8 km norr om Sjöbo. 29 ha välarronderad åkermark i tre skiften, klass 7. God tillgänglighet med vägar i anslutning till fälten och behovstäckdikat. Möjlighet att ta över brukandet i september 2021.

Prisidé: 10 500 000 kr, anbud 2021-06-02