Produktions- och ädellövskog 55 ha Eslöv
Byggnadsfri och högproduktiv skogsfastighet om 55,4 ha invid Stehags by. Skogen med ett virkesförråd om ca 12 700 m³sk, mestadels gran. Ca 4 000 m³sk slutavverkning, 8 500 m³sk gallring och en medelbonitet om 10,1 m³sk/ha och år. Jakt på bl.a vildsvin och rådjur. Det finns en motionsslinga på fastigheten som ger ett årligt arrende. 
Läs mer»

Skogsfastigheterna Oskarshamn Döderhults-Flathult 2:2 och 2:4.
Total areal om ca 136 ha varav ca 125 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i två skiften och har ett uppskattat virkesförråd om ca 15 500 m3sk. Boniteten uppgår till 6,1 m3sk/ha och år.
Läs mer»

Skogs-/lantgård 16 ha Sösdala
Skogs-/lantgård på fridfullt läge i Ljungarum 7 km öster om Sösdala. Bostad om 148 kvm boyta, 6 rum och kök samt inredd källare. Stall/loge med äldre inredning, vagnslider och maskinhus. 5 ha åkermark och 10 ha skog med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk. Viltslag bl a rådjur, vildsvin och dovhjort. 
Läs mer»

Mindre skogsfastighet i Vena
Mindre skogsfastighet med mycket bra vägnät till salu utanför Vena. Fastigheten omfattar totalt 11,8 ha varav 10,8 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken håller ett virkesförråd om 1 178 m³sk med en bonitet om 6,9 m³/ha & år. Uppgifter enligt ny skogsbruksplan upprättad av Skog & Lantbruk i juni 2021.
Läs mer»

Skogsskifte utanför Virserum
Skogsskifte med bra vägnät och hög tillväxt till salu utanför Virserum. Fastigheten omfattar totalt 51,6 ha varav 51,5 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken håller ett virkesförråd om 3 441 m³sk med en bonitet om 7,9 m³/ha & år. Skogen befinner sig i ung ålder vilket innebär att tillväxten kommer var mycket god de kommande åren. 
Läs mer»

Skogsfastighet utan byggnader
Nu ges möjlighet att förvärva tillväxtfastighet om total 51,8 ha. Skogsmark utgör 90% av totalarealen vilket innebär 46,2 ha. Virkesförrådet har uppskattat till 3 286 m³sk och med en bonitet om 5,9 m³sk/ha & år.
Läs mer»

Visning 9/10 inställd p.g.a. sjukdom Nytt datum lördag 16/10.
Skog/lantbruk 32 ha Öst Töreboda
Naturskönt läge 4 km öster om Töreboda. Bostadshus i ett plan med inredd vind. Skogsmark ca 24 ha, uppskattat virkesförråd om ca 6 000 m3sk. Inägomark om ca 7 ha. Ladugård med bra golvytor för uppställning/lagring. Uthus m vindsrum, snickarbod och carport. Jakt på älg, rådjur, vildsvin, mfl.
Läs mer»

Skogsfastighet Alvesta 47 ha
Huvudsakligen yngre och medelålders granskog i fyra skiften. Bra skogsmark om ca 41,9 ha med god åtkomst. Bonitet, ca 9 m3sk/ha. Virkesförråd ca 4 800 m3sk med hög volymtillväxt om ca 6 %/år. Arrendeintäkt från telemast. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm.
Läs mer »

Tomt med byggnader, Orås
Tomt om ca 1 400 kvm på fritt läge i Orås söder om Hörby. Bostad om ca 110 kvm och stall/loge i vinkel. Då ingen bott i eller använt byggnaderna på länge säljs dessa som renoverings-/rivningsobjekt. 
Läs mer»

Hyresfastighet i Mönsterås
Hyresfastighet belägen på ett av Mönsterås absolut bästa skyltlägen. Fastigheten omfattar ca 4 500 m². På fastigheten finns utställningshall fullt funktionella utrymmen för att bedriva verksamhet. Tillgängligheten för fastigheten är mycket bra då den återfinns i nära anslutning till av – och påfart till E22.
Läs mer »