Skog och lantbruksfastighet med naturskönt läge 28 km norr om Alvesta. Bostadshus i 1,5-plan 5 rum och kök. Skogsmark ca 35 ha, uppskattat virkesförråd om ca 6 000 m3sk. Inägomark ca 4 ha. Ladugård uthus och garage. Jakt på älg, rådjur, vildsvin, mfl.
Läs mer»

Skogsfastighet öster Kristdala
Skogsfastigheter om totalt 75 ha varav 65,5 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i ett skifte och har ett uppskattat virkesförråd om ca 12 400 m3sk. Boniteten uppgår till 6,3 m3sk/ha och år.
Läs mer»

Skogsfastighet 34 ha Nävlingeåsen
Skogsfastighet med torp på tyst läge i Kroksjö nordost Höör. Ca 31 ha skog med ett virkesförråd om 5 600 m³sk bestående av gran, bok och ek. Ca 4 100 m³sk är S2 varav 67 % bok och 26 % gran. 3 ha bete. Väg genom fastigheten. Jakt på bl a vildsvin, dovhjort och rådjur.
Läs mer»

Industrifastighet
Industrifastighet med bra läge, hårdgjord yta och Gunnebostängsel runt omkring. Stora möjligheter att forma fastigheten som man vill med stora ytor.
Läs mer»

Sommaridyll till salu, eget vattenkraftverk
Strax norr om Oskarshamn. Sex byggnader inredda för uthyrning eller till eget boende. Ligger vid Kvarndammen med gamla anor. Alternativ: 1, köp hela innehavet. 2, Köp Kvarngården och gäststugan tillsammans med vattenkraftverket. 3, Köp övriga fyra byggnader med mark för uthyrning eller eget boende. Förutsättning för del köp är att allt säljs.
Läs mer»

Skogsfastighet med vind 134 ha
Belägen ca 5 km väster om Åseda med pågående vindkrafts-prospektering. Skog ca 120 ha med virkesförråd ca 18 800 m3sk. Två mindre gårdscentrum med tillhörande åker och betesmark om ca 6 ha. Gräns i två sjöar. Jakt och Fiskerätt. Fastigheterna säljs tillsammans eller var för sig. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person, t.ex. AB.
Läs mer »   RESERVERAD!

Unik idyll Sjöbergasjön nordost Höör
Bostadshus om 200 + 40 kvm längst ut på egen väg och med gräns i/utsikt över Sjöbergasjön. 14 ha skog och mark inklusive vatten och två gästhus mot sjön. Byggnaderna omges av den egna bokskogen. Mindre damm. Fiske i Sjöbergasjön och jaktmöjligheter på egna marken.
Läs mer»