Skog med egen ö nordväst Hässleholm
Virkesrik skogsfastighet om ca 19 ha i Harastorp norr om Röke. Virkesförrådet enligt plan är bedömt till ca 4 135 m³sk med dominans av gran. Medelboniteten är 10,7 m³sk/ha och år. Enklare jaktstuga om ca 55 m² och mindre förråd. Till egendomen hör en liten ö i närliggande Rammsjön med fiskerätt. Viltslag bl.a. älg, vildsvin och rådjur.
Läs mer»

Vackert belägen skogsfastighet – 84 ha
I byn Solnebo i Vimmerby kommun ligger denna skogsfastighet. Fastigheten omfattar cirka 84 ha varav 62,8 ha produktiv skogsmark. I kombination med skogsbruk finns även ett vackert beläget gårdscentrum med utsikt över fastighetens betesmark. Möjlighet finns att köpa skiftesvis.
Läs mer»

Mindre hus på naturnära läge
Bostads-/fritidshus på naturskönt läge i Brandsberga mellan Ljungbyhed och Röstånga. Bostaden innefattar 45 kvm boarea med 3 rum och kök samt rejäl tomt om ca 5 000 kvm. Närhet till Söderåsens nationalpark samt ett flertal naturreservat och strövområden.
Läs mer»

Mindre skogsfastighet norr om Sösdala
Skogsfastighet om ca 6 ha i Brönnestad strax norr om Sösdala. Två bodar i sämre skick finns på fastigheten. 6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 342 m³sk, mestadels björk och gran. Behov av gallring/avverkning. 
Läs mer»

Jordbruksmark och skog 38 ha i Höör
Byggnadsfri jord- och skogsfastighet om 38 ha i Stenskogen strax utanför Höörs tätort. Marken består av bl a 19 ha skog, 13 ha åker och 4 ha biotopskydd. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur. Möjligheter till våtmarksanläggning och tomtavstyckningar.
Läs mer»

Gedigen skogsfastighet utmed Emån – 150 ha
Nu ges möjlighet att förvärva en fastighet som kombinerar jord – och skogsbruk med vackert beläget boende. På fastigheten finns, utöver pampigt bostadshus, även två undantagshus som kan användas för uthyrning. Fastigheten omfattar 150 hektar varav 113,8 hektar produktiv skogsmark.
Läs mer»

Industritomt i Marieholm
På bra läge i centrala Marieholm finner du denna industritomt om 2 769 kvm. Här finns idag två sammankopplade byggbodar med takstolar om ca 48 m² vilka används som kontor och lager. Trinettkök och wc. Möjlighet för den lilla eller stora firma som vill skapa något. Hårdgjord gårdsplan som är inhägnad. El, vatten och avlopp indraget på fastigheten.
Läs mer»

Unik möjlighet. Hus/Fritidshus på Hunneberg 
Kronojägarbostället Kvarnfallet. Åretruntbostad/fritidshus med unikt läge inom Ekopark Halle-Hunneberg 7 km öster om Vänersborg. Bostadshus i 1-½ plan om 5 rum och kök, ca 100 kvm boyta, samt 3 uthus. Tomt om 1 831 kvm. Hit kommer besökare för naturen, motionera eller plocka bär och svamp.
Läs mer»

Skogsfastighet ca 16 ha i Örkelljunga
Byggnadsfri skogsfastighet på bommad väg i ett skifte om ca 16 ha strax norr om Örkelljunga vid Vemmentorpasjön. Inne på fastigheten finns ett fyrtiotal frånstyckade tomter, delvis bebyggda, och gemensam väg?/samfällighetsförening. En granplantering om ca 2,5 ha, resterande del äldre lövskog.
Läs mer»

Skogsfastighet, 53 ha utanför Hultsfred
Byggnadsfri välskött skogsfastighet väster om Hultsfred i Hultsfreds Kommun. 53,2 ha varav 48,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 972 m³sk. Bonitet om 6,2 m³sk/ha och år i genomsnitt. 3 ha impediment och 1,5 övrig mark. Fastigheten är fördelad på två skiften.
Läs mer»