Betesmark och skog 19 ha norr Ystad
Byggnadsfri fastighet i Svartskylle mellan Ystad och Sjöbo. 10 ha bete och 9 ha skog. Fastigheten är en del av Ållskogs naturreservat vilket innebär restriktioner i brukandet, bl a avverkningsförbud utom för en mindre volym gran. Viltslag i området är bl.a. hjort, vildsvin och rådjur.
Läs mer»

Skogsfastighet 24 ha Vitaby
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet i Grevlunda söder om Vitaby. 23,9 ha skog och resterande areal vägar och mobilmast med goda arrendeintäkter. Högproduktiva marker i sydöstsluttning. Viltrika marker med bl.a. vildsvin, hjort och rådjur.
Läs mer»

Skog och betesmark 33 ha öst Sjöbo
Byggnadsfri fastighet på avskilt och tyst läge i Hörr mellan Vanstad och Tolånga. 19 ha betesmark och 14 ha skog om ca 3 600 m³sk. Skogen domineras av äldre bokskog på goda boniteter men även ek och al finns representerat.  Mycket viltrika trakter med bl.a. vildsvin, rådjur och hjort.
Läs mer»

Produktionsskog 28 ha NV Höör
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 28,5 ha i Hallaröd utanför Höör. 25 ha skog, 2 ha bete med tillstånd för plantering av gran och 1 ha väg. Skogen med ett virkesförråd om ca 5 500 m³sk, mestadels gran. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.
Läs mer»

Hästgård i Oderup syd Hörby
Gård på trevligt läge i Oderup ca 13 km söder om Hörby. Rejält bostadshus om 155 + 65 kvm och 5 rum/kök. Fiber är installerat. Stall/loge, maskinhus och dubbelgarage av äldre beskaffenhet. Till fastigheten hör ca 2 ha varav 0,3 ha tomt och 1,7 ha åker. 
Läs mer»

Nötproduktion-växtodling 28 ha Hörby
Välhållen gård i Orås syd Hörby med ca 22 ha åker, 4 ha bete och 1 ha skogsmark. Rejält bostadshus om 5 r o k och ca 130 kvm plus inredningsbar källare. Jordvärme ger låga driftskostnader. Lösdriftsstallar för nöt i fyra avdelningar. Maskinhall om 450 kvm med el och vatten. Viltrika marker med bl.a. rådjur, hjort och vildsvin.
Läs mer»

Skog med vindkraft 110 ha
Skogsfastighet söder om Åseda. Arrende från två vindkraftverk. Skogsmark ca 91,3 ha med virkesförråd om ca 10 800 m3sk. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Jakträtt. Strand till Hultsjön. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person t.ex. aktiebolag.
Läs mer »

Skogsfastighet Alvesta 47 ha
Huvudsakligen yngre och medelålders granskog i fyra skiften. Bra skogsmark om ca 41,9 ha med god åtkomst. Bonitet, ca 9 m3sk/ha. Virkesförråd ca 4 800 m3sk med hög volymtillväxt om ca 6 %/år. Arrendeintäkt från telemast. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm.
Läs mer »

Tomt med byggnader, Orås
Tomt om ca 1 400 kvm på fritt läge i Orås söder om Hörby. Bostad om ca 110 kvm och stall/loge i vinkel. Då ingen bott i eller använt byggnaderna på länge säljs dessa som renoverings-/rivningsobjekt. 
Läs mer»

Hyresfastighet i Mönsterås
Hyresfastighet belägen på ett av Mönsterås absolut bästa skyltlägen. Fastigheten omfattar ca 4 500 m². På fastigheten finns utställningshall fullt funktionella utrymmen för att bedriva verksamhet. Tillgängligheten för fastigheten är mycket bra då den återfinns i nära anslutning till av – och påfart till E22.
Läs mer »

Skogsegendom Lagerfors
På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Skara Stifts. Säljs stor obebyggd skogsegendom 5 km sydsydost om Lagerfors, 20 km söder om Töreboda. 151,2 ha produktiv skogsmark, virkesförråd om ca 20 700 m³sk. Jaktmarker med god tillgång på klövvilt.
Läs mer »

Gård Ljunga-Häglinge
Gård på högt läge i Häglinge mellan Höör och Hässleholm. Bostadshus från 1905 om 8 rum och kök med renoveringsbehov. Stall/loge om ca 360 kvm. Knappt 1 ha åker och tomt. 
Läs mer »