Naturskog 33 ha Höör
Skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 33 ha mark varav 19 ha naturreservat, 8 ha skog och 4 ha igenväxande betesmark. Virkesförrådet i den icke-skyddade skogen grandominerat med drygt 2 900 m³sk varav 1 700 m³sk slutavverkningsbart. 
Läs mer»

Fastighet med möjligheter
Fastighet på fritt, naturskönt läge i Kvistalånga strax utanför Hässleholm. Bostadshus om 6 rum och kök om 130 m² boarea samt 45 m² biarea med visst renoveringsbehov. Rymliga sidobyggnader för egen verksamhet, hobby eller företag. Trevlig lummig trädgård med ekar och mycket grönska. 
Läs mer»

Åboden på idylliskt läge vid Rönneå
På en sluttning med avskilt läge och utsikt över Rönne å som efter många år har format meanderslingor i landskapet. På fastigheten som omfattar 1,5 ha finns en mindre sjöbod med liten terrass i dåligt skick och en porlande bäck som rinner ner för berget bredvid boden. Hela fastigheten omfattas av strandskydd.
Läs mer»

Skogsfastighet ca 34 ha Södra Vi
Byggnadsfri skogsfastighet strax utanför Södra Vi i Vimmerby Kommun. 33,7 ha varav 31,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 550 m³sk. Bonitet om 8,9 m³sk/ha och år i genomsnitt. 1,7 ha betesmark. Fastigheten säljs med undantag av i PM nämnt område.
Läs mer»

Produktionsskog 128 ha i Höör
Virkesrik skogsfastighet om 128 ha i Skuddarp norr om Höör. 113 ha skog, 4 ha bete och 8 ha impediment. Två trevliga dammar/viltvatten finns på egendomen. God tillgänglighet med skogsbilvägar och vändplatser. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.
Läs mer»

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 1:2. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 27 ha. Fastigheten ligger i tre skiften. På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad med anor från 1700-talet med tillhörande gäststuga, jordkällare samt ekonomibyggnad. Ett av skiftena har strandlinje mot havet. Jakt & fiskerätt. God vilttillgång av
främst kronhjort, dovhjort, älg, vildsvin, rådjur och sjöfågel.
Läs mer»

Gård 6 ha norr om Lund
Gård på mycket trevligt läge med egen uppfartsväg i utkanten av Stångby norr om Lund. Bostadshus i lersten från 1939 om ca 127 + 10 kvm med 5/6 rum och kök. Praktiska ytor i ekonomibyggnaderna som idag bl a förråd, bokbinderi, marmoreringsverkstad, snickarbod, pannrum och bränneshus. F d åkermark som är planterad med bl a björk, fågelbär, lind och hagtorn år 1994. 
Läs mer»

Österhult 3, Alvesta 47 ha
Två skogsfastigheter om ca 47 ha i ett skifte belägen ca 25 km norr Alvesta. Skogsmark ca 39 ha med virkesförråd om ca 3 900 m3sk. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 1 300 m3sk. Gedigen mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader. Åker och betesmark ca 6,6 ha. Jakt och Fiskerätt. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
Läs mer »

Skogsgård 27 ha norr om Hässleholm
Gård på mycket trevligt läge i Aska norr Hässleholm. Rejält bostadshus i tegel från 1954 med 5/6 rum och kök i originalskick, dock energieffektiv jordvärme från 2012 samt fiber indraget. Ekonomibyggnader av äldre standard. 19 ha skogsmark med virkesförråd om 5 600 m³sk. Bra åkermark om 8 ha i relativt stora skiften. 
Läs mer»

53 ha skog med möjligheter i Höör
Byggnadsfri skogsfastighet om 53 ha i Sjunnerup nordost om Höör. Skogen med ett virkesförråd om ca 7 568 m³sk och grandominans ger en medelbonitet om knappt 9 m³sk/ha och år. Mycket god tillgänglighet med vägar och vändplatser på de större skiftena. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.
Läs mer»

Tomter på trevligt läge i Ludvigsborg
Två skogstomter om ca 1 ha vardera mellan Ludvigsborg och Sätofta. Sydvästra delen gränsar mot vackra Kvesarumsån, består av äldre ekskog på flera kullar och är beläget invid flera dammar och hagmarker. Tillgängligheten är dock begränsad då det endast finns en äldre, igenväxt markväg på en av tomterna. Renovering och nyanläggning erfordras. Tillfälle för entreprenören som ser möjligheterna!
Läs mer»

Lantbruksfastighet med möjligheter.
Fjällets gård. Med strandnära läge vid Ösans strand 2 km nordöst om Trädgårdsstaden och med 6 km till Skövde centrum. Stort bostadshus i ett och halvt plan om två lägenheter. Ekonomibyggnader i bra skick, kanske en framtida möjlighet att inrymma hästar eller annan djurhållning. Bra kräftfiske.
Läs mer »

Hyresfastighet i Mönsterås
Hyresfastighet belägen på ett av Mönsterås absolut bästa skyltlägen. Fastigheten omfattar ca 4 500 m². På fastigheten finns utställningshall fullt funktionella utrymmen för att bedriva verksamhet. Tillgängligheten för fastigheten är mycket bra då den återfinns i nära anslutning till av – och påfart till E22.
Läs mer »