Skogsgård Blomstermåla
Skogsgård strax utanför Blomstermåla. Fördelade på fem olika skiften. Närhet till skola, affärer och övrig service. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna totalt areal uppgår till 133 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 17 900 m³sk enligt skogsbruksplan. 
Läs mer»

Produktionsskog 70 ha Hallaröd-Billinge
Högproduktiv skogsfastighet om 70 ha. 68,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 500 m³sk. Medelbonitet om 9,8 m³sk/ha och år. God tillgänglighet. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år 2024. Fastigheten går eventuellt att förvärva i två delar.
Läs mer»

Mindre produktionsskog Hallaröd
Byggnadsfri skogsfastighet i Södra Hultarp. 17 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark/vägar. Virkesförråd om ca 4 000 m³sk med en dominans av gran. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha och år. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år 2023.
Läs mer»

Sommaridyll till salu, eget vattenkraftverk
Strax norr om Oskarshamn. Sex byggnader inredda för uthyrning eller till eget boende. Ligger vid Kvarndammen med gamla anor. 
Läs mer»

Unik idyll Sjöbergasjön nordost Höör
Bostadshus om 200 + 40 kvm längst ut på egen väg och med gräns i/utsikt över Sjöbergasjön. 14 ha skog och mark inklusive vatten och två gästhus mot sjön. Fiske i Sjöbergasjön.
Läs mer»