Skog och Lantbruk i Sverige AB

Skog & Lantbruk är ett fristående konsultföretag som bildades 2012.

Skog & Lantbruk hjälper dig som är jord- och skogsägare till bättre ekonomi. Det gör vi genom att skapa beslutsunderlag för att du skall erhålla högre avkastning och/eller lägre risk i ditt jord- och skogsägande.

Skog & Lantbruk erbjuder tjänster inom fastighetsförmedling, generationsskifte, värdering, redovisning, bokslut, deklaration och skogsbruksplaner till bland annat jord- och skogsägare.

Styrelse: Andreas Ekeräng, Bernt Fransson ordf, Karl Olofsson VD, Johan Samuelsson och Anders Boman.

Våra kontor

Kalmar

Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Telefon: 0491 - 38 25 25
E-post: info@skogochlantbruk.se

Oskarshamn

Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn

Telefon: 0491 - 38 25 25
E-post: info@skogochlantbruk.se

Växjö

Kronobergsgatan 2
352 33 Växjö

Telefon: 0470 - 51 54 50
E-post: info@skogochlantbruk.se

Hörby

Slagtoftavägen 14
242 31 Hörby

Telefon: 0415 - 124 50
E-post: info@skogochlantbruk.se

Mariestad

Förrådsgatan 45
542 45 Mariestad

Telefon: 070 – 322 79 10
E-post: info@skogochlantbruk.se

Vimmerby

Bahusgatan 3
598 37 Vimmerby

Telefon: 0491 - 38 25 25
E-post: info@skogochlantbruk.se