Karl Olofsson, VD

Karl Olofsson är utbildad jägmästare och registrerad fastighetsmäklare med erfarenhet från över 25 år i skogsbranschen varav 17 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare. Tidigare anställd på LRF Konsult Skogsbyrån som skogsekonom, fastighetsmäklare, auktoriserad generationsskiftare, kontorschef och resultatenhetschef. Äger och brukar egen skog.

Telefon: 0415 - 124 50
Mobil: 072 - 518 40 50
E-post: karl.olofsson@skogochlantbruk.se