Börje Oskarsson

Börje Oskarsson är utbildad skogstekniker och registrerad fastighetsmäklare med erfarenhet från över 30 år i skogsbranschen varav över 15 år med fastighetsförsäljningar och fastighetsköp. Börje har tidigare tjänstgjort inom Sveaskog, bl.a. som Värderingsansvarig för försäljning av skogsmark, skogsplanläggare och Gis-specialist skogsbruksplaner. På fritiden åker Börje gärna skidor eller spelar golf.

Telefon: 070 – 322 79 10
E-post: borje.oskarsson@skogochlantbruk.se