Andreas Ekeräng

Andreas Ekeräng är utbildad skogstekniker och Auktoriserad lantbruksvärderare med erfarenhet från över 22 år i skogsbranschen varav över 15 år som planläggare, fastighetsvärderare samt EU rådgivare. Andreas har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult, bl.a. som ansvarig för värderingsfrågor samt regionalt tjänsteområdesansvarig på fastighetsförmedling. Äger och brukar egen jord och skog.

Tel: 0491 - 38 25 28
Mobil: 072 - 05 05 766
E-post: andreas.ekerang@skogochlantbruk.se