Johan Samuelsson

Johan Samuelsson är utbildad skogsingenjör och registrerad fastighetsmäklare. Johan har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult Skogsbyrån som skogsbruksplanläggare, skogsekonom, fastighetsmäklare och auktoriserad generationsskiftare. Johan har jakten som stort fritidsintresse. Äger och brukar egen skog.

Tfn: 0491 - 38 25 30
Mobil: 072 - 050 55 70
E-post: johan.samuelsson@skogochlantbruk.se