Bernt Fransson

Bernt Fransson är utbildad jägmästare och registrerad fastighetsmäklare med erfarenhet från över 30 år i Skogsbranschen varav över 20 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare. Har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult Skogsbyrån, bl.a. som skogsekonom, fastighetsmäklare, auktoriserad generationsskiftare, kontorschef och resultatenhetschef och därefter som marknadsansvarig för Segment Skog inom LRF Konsult. Äger och brukar egen skog.

Telefon: 070 – 39 69 720
E-post: bernt.fransson@skogochlantbruk.se